Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LX Konferencja Naukowa, 2014

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2014
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
123456789
następne

Jaskuła, Piotr
Badania i analizy sczepności międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Iwański, Marek; Buczyński, Przemysław; Mazurek, Grzegorz
Charakterystyka zmęczeniowa recyklowanej podbudowy w aspekcie kontrolowanych naprężeń metodą IT-FT
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Fengier, Jakub; Pożarycki, Andrzej
Wtórne wiązanie kruszywa z recyklingu betonu na przykładzie badań materiału i warstw podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Chomicz-Kowalska, Anna
Analiza właściwości asfaltu spienionego 50/70 w aspekcie przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Budzyński, Marcin; Jamroz, Kazimierz
Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bohatkiewicz, Janusz
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bauer, Marek
Estymacja czasu przejazdu pociągów metra dla potrzeb modeli symulacyjnych, na przykładzie I linii w Warszawie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Węgrzyński, Wojciech
Ocena skuteczności funkcjonowania grawitacyjnej wentylacji oddymiającej przy oddziaływaniu wiatru
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szudrowicz, Barbara; Nowicka, Elżbieta
Czynniki wpływające na izolacyjność akustyczną w budynkach wielkoplytowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Telejko, Marek
Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych przedszkolach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Nurzyński, Jacek
Ocena akustyczna środowiska zamieszkania na obszarach zurbanizowanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Nowicki, Tomasz
Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Krajewski, Grzegorz
Kurtyna powietrzna, jako bariera w przypadku pożaru
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Koruba, Dorota; Zender Świercz, Ewa; Piotrowski, Jerzy Zb.; Orman, Łukasz; Telejko, Marek
Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wrana, Jan; Skoczylas, Olga
Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko – uzupełnienie funkcji o budynek wielofunkcyjny
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szpytma, Magdalena
Rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty. Implementacja rozwiązań europejskich do warunków polskich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Skoczylas, Olga
Przekształcać, ale jak?
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Radziewanowski, Zbigniew
Walory kulturowe formy architektonicznej w aspekcie uwarunkowań współczesnych Technologii budowlanych, w tym budownictwa wielkopłytowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Ostańska, Anna
Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Jarocka-Mikrut, Aleksandra; Gleń, Piotr
Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy „Felin” w Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/