Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIV Konferencja Naukowa, 2008

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
123456789
następne

Garbacik, Albin; Grzeszczyk, Stefania; Kurdowski, Wiesław
Wpływ rodzaju cementu na reakcje kruszyw z fazą ciekłą zaczynu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Falaciński, Paweł
Wpływ dodatku popiołu fluidalnego na przepuszczalność hydrauliczną oraz porowatość zawiesin twardniejących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Ezerskiy, Valeriy; Czech, Krzysztof R.
Trójkryterialna optymalizacja właściwości drobnoziarnistych betonów cementowych modyfikowanych dodatkami polimerowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Bołtryk, Michał; Pawluczuk, Edyta
Metoda ustalania wody efektywnej w mieszance betonowej na kruszywie z recyklingu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Tracz, Marian; Bohatkiewicz, Janusz; Woźniak, Krystian
Problemy metodologiczne tworzenia map hałasu otoczenia dróg
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Szarata, Andrzej
Modelowanie ruchu wzbudzonego w miastach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Szagała, Piotr
Zakres efektywnych długości pasów wyprzedzania na drogach o przekroju 2+1
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Stępień, Justyna
Wpływ wybranych cech przejść przez jezdnię na zachowania pieszych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kulpa, Tomasz
Modelowanie ruchu samochodów ciężarowych w obszarach urbanizowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kobryń, Andrzej
Tradycyjne i alternatywne metody dopasowania niwelety do pionowego ukształtowania terenu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kempa, Jan; Szczuraszek, Tomasz
Zastosowanie funkcji sklejanych do wyznaczania geometrycznych cech łuków drogi w planie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Jamroz, Kazimierz
Zarządzanie ryzykiem w inżynierii drogowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Gasz, Krzysztof
Wpływ długości kolejki na wlocie skrzyżowania na odstępy czasu pomiędzy pojazdami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Gardziejczyk, Władysław
Wpływ rodzaju nawierzchni i charakterystyki ruchu na kształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu dróg
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Dybicz, Tomasz
Zwiększenie wiarygodności modelowania ruchu w skali makro poprzez zastosowanie mikrosymulacji ruchu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Zieliński, Piotr; Grzybowska, Wanda
Badania połączenia międzywarstwowego w nawierzchni asfaltowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Wardęga, Robert; Szydło, Antoni
Identyfikacja obciążeń nawierzchni drogowych na podstawie ważenia pojazdów w ruchu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Sołowczuk, Alicja
Wybór rodzaju remontu lub przebudowy drogi na podstawie oszacowanych wartości użytkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Słowik, Mieczysław
Pełzanie i nawrót odkształcenia lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kopolimerem SBS
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Radziszewski, Piotr
Wpływ starzenia na właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/