Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LV Konferencja Naukowa, 2009

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 108
poprzednie
123456
następne

Łagoda, Marek; Wierzbicki, Tomasz
Problemy utrzymania i wzmacniania obiektów mostowych przedmiotem zainteresowania międzynarodowego Projektu ARCHES
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Łagoda, Grażyna; Łagoda, Marek
Budowa wiaduktów nad autostradami - szybciej, taniej i bardziej estetycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Janas, Lucjan; Basiaga, Rafał
Ocena komfortu użytkowania podwieszonej kładki dla pieszych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Gołaski, Leszek; Goszczyńska, Barbara; Goszczyński, Stefan; Trąmpczyński, Wiesław
Problemy diagnostyki obiektów inżynierskich na przykładzie konstrukcji mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Duchaczek, Artur; Mańko, Zbigniew
Badania zmęczeniowe dźwigarów stalowych w mostach wojskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Apanas, Lech; Karlikowski, Janusz; Siekierski, Wojciech
Przydatność prętowych modeli obliczeniowych do oceny kolejowych przęseł kratownicowych z pasem sztywnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Zygmunt, Jacek; Prokopski, Grzegorz
Właściwości betonów z aktywowanym mechanicznie krzemionkowym popiołem lotnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Zieliński, Krzysztof
Propozycja określania zawartości SBS w asfalcie, w oparciu o pomiar jego lepkości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Stelmaszczyk, Grzegorz
Przebieg zamarzania wody w ziarnach kruszyw z różnych rodzajów skał
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Słomka-Słupik, Barbara; Zybura, Adam
Dyfuzja chlorków w zaczynie cementowym z uwzględnieniem procesu dekalcyfikacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Skrzypczak, Izabela
Prawdopodobieństwo błędu drugiego rodzaju jako funkcja rzeczywistej średniej wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Rusin, Zbigniew; Stelmaszczyk, Grzegorz; Świercz, Przemysław; Nowak, Łucja
Mrozoodporność zapraw z cementami CEM I, CEM II i CEM III
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Reben, Manuela; Wasylak, Jan; Bielecki, Sebastian
Spontaniczne pękanie szkła hartowanego stosowanego w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Owsiak, Zdzisława
Przyspieszona metoda oceny ekspansji spowodowanej opóźnionym powstawaniem ettringitu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Nowak-Michta, Aneta
Mrozoodporność betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Łaźniewska-Piekarczyk, Beata
Analiza wpływu domieszek przeciwpieniących na napowietrzenie i właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Kurdowski, Wiesław
Wybrane zagadnienia z chemii betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Grzmil, Wioletta; Wawrzeńczyk, Jerzy
Wpływ dodatku popiołu lotnego na mikrostrukturę warstwy powierzchniowej betonu samozagęszczalnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Gołaszewski, Jacek; Kostrzanowska, Aleksandra
Właściwości reologiczne a zawartość powietrza w mieszance samozagęszczalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Frąszczak, Piotr
Wytrzymałość na ściskanie betonu po zadanej liczbie cykli w dwóch ekstremalnych stanach wilgotnościowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/