Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LV Konferencja Naukowa, 2009

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 108
poprzednie
123456
następne

Korentz, Jacek
Model zależności moment-krzywizna dla belek żelbetowych - ocena ciągliwości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Konderla, Piotr
Problem nośności granicznej płyt żelbetowych w ujęciu aktualnych przepisów normowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Chodor, Leszek; Podstawka, Rafał
Analiza pushover oraz przeguby i załomy nieliniowe w konstrukcjach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Ajdukiewicz, Andrzej; Kliszczewicz, Alina; Węglorz, Marek
Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych - wyniki badań a zalecenia normowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Ziółko, Jerzy; Mikulski, Tomasz; Supernak, Ewa
Przyczynek do zagadnienia zaburzeń brzegowych w połączeniu płaszcza z dnem stalowego zbiornika walcowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Wojnar, Andrzej; Kozłowski, Aleksander
Okres drgań własnych kominów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Wichtowski, Bernard
Wytrzymałość zmęczeniowa stali starzonej według pn-en 1993-1-9
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Ślęczka, Lucjan
Model m-φ spawanego węzła podatnego w warunkach obciążenia zmiennego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Pięciorak, Edyta; Piekarczyk, Marek
Doświadczalna ocena wpływu termoizolacji na nośność pokrycia z blachy trapezowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Kossakowski, Paweł
Analiza nośności oraz rozwoju uszkodzeń stali St3S (S235JRG2) w złożonych stanach naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Błażejewski, Paweł; Marcinowski, Jakub
Koncepcja wzmocnienia stalowego silosu na zboże zagrożonego awarią
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Bijak, Roman; Szychowski, Andrzej
Długości wyboczeniowe słupów ram w świetle norm
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Bijak, Roman; Kowal, Zbigniew
Zwichrzenie bisymetrycznych belek dwuteowych podpartych widełkowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Bijak, Roman; Kołodziej, Grzegorz
O szacowaniu nośności krytycznej słupów ram stalowych metodami przybliżonymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz
Analiza parametryczna nośności blach fałdowych zginanych obciążeniem skupionym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Basiński, Witold; Kowal, Zbigniew; Obara, Paulina
Diagnostyczne oszacowanie sztywności zamocowania dźwigarów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Barcewicz, Wioletta; Giżejowski, Marian
Badania doświadczalne pewnej klasy węzłów zespolonych stalowo-betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Winkelmann, Karol; Malinowski, Maciej
Stochastyczny model analizy niezawodności kładek dla pieszych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Stąpór, Paweł
Metoda wyznaczania obszarów sprężystych dla płyt z uwzględnieniem dużych przemieszczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Radoń, Urszula
Wykorzystanie wskaźnika niezawodności Hasofera-Linda do obliczania prawdopodobieństwa awarii małowyniosłej konstrukcji kratowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/