Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Tomasz Ściężor; Marek Kubala

Pomiar poziomu zanieczyszczenia świetlnego w otoczeniu rezerwuarów wody dla dużych aglomeracji miejskich

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The measurement of light pollution level in the vicinity of water reservoirs for large urban agglomerations
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [922300] Zmiany w środowisku wywołane czynnikami antropogenicznymi
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Zanieczyszczenie świetlne
Zbiorniki wodne
Sztuczna poświata niebieska
Light pollution
Water reservoirs
Artificial sky glow
Abstrakt Wyznaczenie poziomu zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba w otoczeniu zbiorników wodnych, będących źródłami zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich.

Determination of the level of the night sky light pollution in the vicinity of water reservoirs, which are sources of water supply of large urban agglomerations.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/