Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wiesław Starowicz; Zofia Bryniarska; Andrzej Chyba; Maciej Puchała; Jolanta Żurowska; Grzegorz Sapoń; Sabina Puławska; Ewa Bielas

Badania regionalnego i miejskiego transportu pasażerskiego - V etap

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Research on urban and regional passenger transport - part V
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Transport zbiorowy
Potrzeby przewozowe
Potoki pasażerskie
Jakość przewozów
Transport miejski
Transport regionalny
Komunikacja autobusowa
Transport lotniczy
Modelowanie
Metody statystyczne
Metody marketingowe
Sieci neuronowe
Public transport
Passengers' flows
Quality in public transport
Urban transport
Regional transport
Bus service
Air transport
Modelling
Statistical methods
Marketing method
Neuron networks
Abstrakt
Temat jest kontynuacją badań podjętych w latach ubiegłych, których potrzeba wykonania nakreślona została w dyskusjach krajowych konferencji naukowych. Jego celem było przeanalizowanie kilku kolejnych ... więcej

The presented study has been carried on with the research undertaken in previous year as the answer to necessities outlined while discussions at the domestic scientific conferences. The aim of the study ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/