Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Magdalena Stańczak-Strząska

System wspomagania decyzji zintegrowanego zarządzania ruchem drogowym ze względu na emisję spalin - etap 2

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Decision support system for integrated road traffic management in accordance with exhaust gases emission - stage 2
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Zakład Zarządzania i Sterowania w Transporcie i Logistyce

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie System wspomagania decyzji
ITS
Zanieczyszczenie powietrza
SSN
Decision support system
ITS
Air pollution
ANN
Abstrakt
Ruch drogowy ze względu na liczbę pojazdów, stan sieci drogowej, brak dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej, a także warunki techniczne jakie spełniają pojazdy stwarza coraz większe trudności ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/