Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anna Mitkowska; Katarzyna Hodor; Katarzyna Łakomy; Łukasz Moszkowicz; Katarzyna Fabijanowska; Wojciech Bobek

Optymalizacja metod kształtowania krajobrazów przyrodniczo-kulturowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Optimalization of methods of developing natural and cultural landscapes
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Architektury Krajobrazu

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Rewaloryzacja
Dendrologia historyczna
Katalog roślin
Ochrona krajobrazów kulturowych
Revalorization
Historical dendrology
Catalogue of plant species
Protection of the cultural landscapes
Abstrakt
Przeprowadzenie badań dotyczących działań w zakresie tworzywa roślinnego, w tym specjalistycznych metod pielęgnacji, ochrony i zabezpieczania drzewostanu oraz technik zakładania terenów zielonych. ... więcej

The studies concerning on plant material, including specialized methods of tree care and protection of treestands and landscaping techniques. Implementation of materials and plants was underline in the application of new technologies, and artistic solutions for specific historical periods. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/