Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krystyna Pawłowska; Krystyna Dąbrowska-Budziło; Anna Staniewska; Jacek Konopacki

Podstawy kulturowe architektury krajobrazu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Cultural basis of landscape architecture
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Architektury Krajobrazu

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[052400] Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[652300] Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
[652500] Rekonstrukcja i odbudowa, zazielenienie i zagospodarowanie miast i osiedli
[640000] Architektura
[050000] Socjologia
Słowa kluczowe autorskie Partycypacja społeczna
Badania społeczne
Wartości niematerialne dziedzictwa kulturowego
Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne
Percepcja krajobrazu
Public participation
Sociological research
Intangible values of heritage
Landscape architecture and spatial planning
Landscape perception
Abstrakt
Efektywność procesów projektowych w przestrzeni zależy w dużym stopniu od ich zharmonizowania z realiami życia społecznego i gospodarczego. Jednym z warunków tej efektywności jest właściwa komunikacja ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/