Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jacek Konopacki

Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych do ochrony i kształtowania krajobrazu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Applying 3d digital spatial models in landscape design and protection of valuable landscapes
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Architektury Krajobrazu

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[652300] Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
Abstrakt
Celem pracy jest wskazanie, iż wirtualne modele przestrzenne są użytecznym narzędziem pozwalającym na analizę struktury przestrzeni, umożliwiają także bardziej świadome jej kształtowanie. Praca ... więcej

The aim of the disertation is to indicate that the virtual spatial models are a useful tool to analyze the structure of space. Using virtual models also allow more aware development of landscape. Work ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/