Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Frybes

Wpływ wilgotności na niektóre właściwości fizyczno-mechaniczne badanych laboratoryjnie gruntów naturalnych i antropogenicznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Impact of humidity on some physical and mechanical characteristics of laboratory tested natural and anthropogenic soils
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [275500] Geologia inżynierska
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe autorskie Grunty naturalne i antropogeniczne
Właściwości fizyko-mechaniczne
Wpływ wilgotności
Natural and antropogenic soils
Physical and mechanical characteristics
The impact of humidity
Abstrakt
W wykonanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian wilgotności na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów naturalnych i osadów hutniczych. Pozwoliło to na przeprowadzenie analizy porównawczej. ... więcej

In the work have been presented the findings of the studies of the impact of humidity changes on physical and mechanical characteristics of natural soil and smelter deposits. It allowed to carry out comparative ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/