Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jacek Czechowicz

Architektura sakralna Krakowa na przełomie XIX i XX wieku jako wyraz przemian stylistycznych w okresie pomiędzy formami klasycznymi a modernizmem

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Sacred architecture of Cracow on the turn of the XIX and XX century
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura sakralna Krakowa
Sacred architecture of Cracow
Abstrakt Analiza formy architektonicznej obiektów sakralnych Krakowa. Charakterystyka wzajemnych powiązań stylistycznych krakowskich kościołów od połowy XIX wieku do początków wieku XX z architekturą sakralną Krakowa z ubiegłych wieków.

Analysis of the architectural form of sacred objects of Cracow. Characteristics of stylistic interrelations of Cracow churches from the half of the 19th century up to the beginnings of the XXth century with the sacred architecture of Cracow from last centuries.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/