Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bogusława Kwiatkowska-Baster

Laodycea, Hierapolis i Afrodizias - antyczne miasta Azji Mniejszej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Laodycea, Hierapolis and Afrodizias - antique cities of Asia Minor
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Architecture
Abstrakt Podkreślenie znaczenia przenikania się wpływów kultur antycznych w zakresie kształtowania tkanki miejskiej.

Antique cities as example of mixture of influences of different cultures.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/