Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jacek Czechowicz

Obiekty sakralne na obszarze dawnych obrzeży XIX-wiecznego Krakowa

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Sacred objects on the area of ancient outskirts of the XIX-th century Cracow
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura sakralna Krakowa
Detal architektoniczny
Sacred architecture of Cracow
Architectural detail
Abstrakt Charakterystyka architektury sakralnej Krakowa z okresu przełomu XIX i XX wieku w odniesieniu do rodzimej architektury z ubiegłych epok. Poszukiwanie cech wspólnych oraz rozwiązań nowatorskich.

Characteristics of the sacred architecture of Cracow from the turn of the XIXth and the 20th century in relating to native architecture from last ages. Seeking common features and novel solutions.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/