Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jerzy Cisek

Wpływ spalania ubogich, homogenicznych mieszanin benzynowo-powietrznych poprzez wtrysk zapalającej dawki oleju napędowego na toksyczność spalin

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The influence of lean, homogeneous gasoil-air mixture by injection of diesel fuel on exhaust gases
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [372300] Przemysł środków transportu
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe autorskie Silniki spalinowe
Diesel engine
Abstrakt
W sprawozdaniu z badań przedstawiono wyniki badań silnika wysokoprężnego lokomotywy pracującego na ubogiej mieszaninie paliwowo-powietrznej. Używano silnik z zapłonem samoczynnym a8C22 lokomotywy ... więcej

In the report of research was presented result of investigation of diesel engine lokomotive works on lean air-fuel mixture. Was used diesel engine a8C22 lokomotive SM-42 fueled by standard diesel fuel, ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/