Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maria Misiągiewicz

Architektoniczne myślenie albo gra z przestrzenią

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Architectural thinking or game with space
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Projektowania Architektonicznego

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Gra z przestrzenią
Architecture
Game with space
Abstrakt
Celem opracowania jest poszukiwanie i wskazywanie relacji pomiędzy myśleniem o architekturze a kompozycją architektoniczną - określaniem, definiowaniem kształtu przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/