Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Joanna Nizioł

Wpływ impregnacji fazy aktywnej na nośnik za pomocą roztworów prekursorów fazy aktywnej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Effect of impregnation on carrier by solutions of active phase precursor
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
[252100] Chemia nieorganiczna
[252500] Chemia organiczna
Słowa kluczowe autorskie Faza aktywna
Reforming parowy metanolu
Katalizator miedziowy
Impregnacja
Active phase
Steam reforming of methanol
Cu-based catalyst
Impregnation
Abstrakt
Celem badań w ramach realizowanego temtu było określenie wpływu impregnacji fazy aktywnej na nośnik. Jako prekursor nośnika Al2O3 użyto jednej z odmian krystalograficznych ... więcej

The aim of the study was to determine an effect of active phase impregnation on carrier. As a precursor of Al2O3 carrier, one of the varieties of crystal aluminum hydroxide - boehmite ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/