Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48142)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Barański; Elżbieta Cholewka

Wpływ rozpuszczalnika na kinetykę reakcji Dielsa-Aldera cyklopentadienu z p,b-dinitrocynamonianem metylu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Influence of polarity solvent on the kinetics of Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and methyl p,b-dinitrocinnamate
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [252500] Chemia organiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Cykloaddycja
Nitroalkeny
Cycloaddition
Nitroalkenes
Abstrakt W pracy zbadano kinetykę [4+2] cykloaddycji cyklopentadienu z p.b-dinitrocynamonianem metylu. Ustalono, że reakcja ta biegnie wg mechanizmu polarnego, ale niejonowego.

The kinetic of [4+2] cycloaddition between cyclopentadiene and methyl p.b-dinitrocinnamate has been studied. It has been found that the reaction carried out according to polar mechanism.

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/