Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Dariusz Borkowski

Analiza pracy przekształtnika macierzowego jako łącznika w systemie elektroenergetycznym

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The Operation Analysis of Matrix Converter as an Interconnection Device in The Power System
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
[432700] Elementy i układy energoelektroniki. Przyrządy półprzewodnikowe mocy. Przekształtniki statyczne
Słowa kluczowe autorskie Przekształtnik macierzowy
Analiza w dziedzinie częstotliwości
Metoda bilansu harmonicznych
Kontrola przesyłu mocy
Matrix converter
Analysis in frequency domain
Harmonic balance method
Power flow control
Abstrakt
Badania dotyczyły analizy stanów ustalonych wielofazowych obwodów z elementami przełączającymi w dziedzinie częstotliwości na przykładzie przekształtnika macierzowego. Do sterowania przekształtnikiem ... więcej

The research concerns the steady state analysis of multiphase circuits with semiconductor switching devices in a frequency domain on example of a matrix converter. The one periodic control strategy, which ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/