Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bernadetta Pasierb

Badania własności geoelektrycznych utworów czwartorzędowych z okolic Krakowa w warunkach in-situ przy zastosowaniu tomografii elektrooporowej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The study of geoelectrical properties in quaternary geological formations in the near Krakow, in-situ conditions using resistivity tomography
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[275500] Geologia inżynierska
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe autorskie Tomografia elektrooporowa
Własności geoelektryczne
Utwory czwartorzędowe
Resistivity tomography
Geoelectrical properties
Quaternary formations
Abstrakt
W pracy przedstawiono tomografię elektrooporową jako metodę umożliwiającą rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Metodę tomografii elektrooporowej wykorzystano w celu zbadania in-situ własności ... więcej

The paper presents a method of electrical resisitivity tomography which allows to identify the geological structure of the substrate. Resistivity tomography was used to investigate in the in-situ geoelectrical ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/