Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Klaudia Stala

Antyczny archetyp wczesnośredniowiecznej rezydencji królewsko-możnowładczej w Centralnej Europie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu An antique archetype of royal medieval residence in Central Europe
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [042100] Archeologia
[640000] Architektura
[040000] Nauki historyczne
Słowa kluczowe autorskie Palatium
Archeologia
Architektura średniowieczna
Badania archeologiczne
Rekonstrukcja
Relikt
Medieval palace
Archeology
Medieval architecture
Archaeological researches
Reconstruction
Relict
Abstrakt
Architektura wczesnośredniowieczna w Polsce w pełni korzysta z archetypów antycznych przybywających na te ziemie z dwóch głównych kierunków. Pierwszy południowy z Italii, Francji, Hiszpanii i ... więcej

The Early Mediaeval architecture in Poland takes freely from the ancient prototypes coming to this region mainly from two sources. The first movement, the southern one, comes from Italy, France, Spain, ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/