Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Kulczycki; Zbigniew Kokosiński; Krzysztof Schiff; Mieczysław Zając; Piotr Kowalski; Szymon Łukasik; Włodzimierz Samotyj; Mateusz Dziedzic; Dominika Gołuńska; Małgorzata Hołda; Janusz Kacprzyk; Anna Muranty; Maria Samborska; Łukasz Ścisło

Współczesne metody automatyki

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Contemporary methods of automatic control
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [390900] Teoria regulacji automatycznej
[390000] Automatyka
Słowa kluczowe autorskie Inżynieria sterowania
Techniki informacyjne
Identyfikacja nieparametryczna
Statystyczne estymatory jądrowe
Wykrywanie uszkodzeń
Przetwarzanie równoległe
Robotyka
Metaheurystki
Optymalizacja kombinatoryczna
Systemy wspomagania decyzji
Logika rozmyta
Control engineering
Information technology
Nonparametric identification
Statistical kernel estimators
Fault detection
Parallel computing
Robotics
Metaheuristics
Combinatiorial optimization
Decision support systems
Fuzzy logic
Abstrakt
W ramach tematu kontynuowane były prace nad zagadnieniami szeroko rozumianej automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w tym zakresie współczesnych technik informacyjnych. Prowadzono nadal ... więcej

In the framework of this project, the research on broad range of automatic control concerning, in particular, the applications of modern information technology in this field, has been continued. Studies ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/