Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47649)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz

Uściślony model imperfekcyjnych obciążeń płatwi i stężeń

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu A refined model of loads from imperfections acting on purlins and bracings
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/I/16
Zakres stron 307-314
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Przedstawiono uściślone modele identyfikacji obciążeń imperfekcyjnych stężanych kratownic swobodnie podpartych. Wyznaczono je uwzględniając rzeczywisty paraboliczny rozkład sił w stężanym ... więcej

Refined modes of identification of loads from imperfections on braced free supported trusses have been presented. The loads have been determined according both their real parabolic distribution along the ... więcej
Słowa kluczowe obciążenia imperfekcyjne, kratownica, skręcenie kratownicy, płatew, stężenie

loads from imperfections, truss, torsion of the truss, purlin, bracing system

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/