Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49536)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Czarnecki, Lech

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Innovative challenges of building engineering
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 23-37
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Innowacje budowlane wśród innowacji technicznych zajmują szczególne miejsce, a to ze względu na zakres oddziaływania i odpowiedzialność związaną ze wznoszeniem i użytkowaniem obiektów budowlanych. ... więcej

Building innovations hold a special place among engineering innovations due to the scope of their impact and responsibility related to construction and use of building structures. A building innovation ... więcej
Słowa kluczowe innowacje techniczne, innowacja budowlana, matryca innowacji, mapy potencjału innowacyjnego, cykl technologiczny

engineering innovations, building innovation, Innovation matrix, innovation potential maps, process cycle

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/