Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Moncarz, Piotr D.

Innowacje jako zadanie techniki budowlanej

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Innovation as a construction engineering task
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 39-49
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Kierując się doświadczeniem zdobytym w Dolinie Krzemowej przedstawiono definicję innowacji i jej specyfikę w odniesieniu do budownictwa. Wskazano źródła innowacji budowlanej, znaczenie innowacji ... więcej

Based on the Silicon Valley experience, a definition of innovation and its specific nature in reference to construction engineering was presented. The sources of building innovation, significance of innovation ... więcej
Słowa kluczowe innowacyjność budowlana, Dolina Krzemowa, BIM, rozwój budownictwa, zrównoważony rozwój

construction engineering innovation, Silicon Valley, development of construction engineering, sustainable development

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/