Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48112)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Cwyl, Maciej; Dmowska, Izabela

Projektowanie elementów ściskanych z aluminium za pomocą Eurokodów i programów obliczeniowych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Designing of compressed elements made of aluminium with the use of Eurocodes and calculation software
Data wydania 2017
Opublikowane w Przegląd Budowlany
Numer tomu 88
Numer 7-8
Zakres stron 77-81
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0033-2038
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Właściwa ocena stateczności ogólnej elementu oraz prawidłowe wyznaczenie siły krytycznej i nośności z uwagi na wyboczenie prętów poddanych działaniu osiowej siły ściskającej decydują o poprawnym ... więcej

Adequate assessment of general stability of the element as well as appropriate determination of a critical force and load-bearing capacity due to buckling of bars subject to the impact of axial compressing ... więcej
Słowa kluczowe aluminium, Eurokody, programy obliczeniowe, elementy ściskane

aluminum, Eurocodes, calculation programs, compression elements

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/