Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gabryś, Katarzyna; Sas, Wojciech; Markowska-Lech, Katarzyna; Soból, Emil; Głuchowski, Andrzej; Bieniawski, Jacek

Laboratoryjne metody wyznaczania współczynnika tłumienia drgań na przykładzie gruntu spoistego

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Laboratory methods for determination of damping ratio on the example of cohesive soil
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 13-24
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Artykuł dotyczy laboratoryjnych metod wyznaczania współczynnika tłumienia gruntu przy wykorzystaniu kolumny rezonansowej. Przedstawiono trzy wybrane metody wyznaczania współczynnika tłumienia w ... więcej

The paper concerns the laboratory methods for determination of damping ratio in soil in resonant column apparatus. In the paper three selected methods for damping’s evaluation were presented: free vibration ... więcej
Słowa kluczowe zjawisko tłumienia, kolumna rezonansowa, grunt spoisty

damping phenomenon, resonant column, cohesive soil

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/