Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

studia niestacjonarne

typ: Struktura studiów

  

Kolekcja
studia I stopnia
Wydział Mechaniczny /Elementy tej kolekcji: 7


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
typ: Kierunek studiów

Transport
typ: Kierunek studiów

Mechanika i Budowa Maszyn
typ: Kierunek studiów

Inżynieria Materiałowa
typ: Kierunek studiów

Inżynieria Bezpieczeństwa
typ: Kierunek studiów

Energetyka
typ: Kierunek studiów

Automatyka i Robotyka
typ: Kierunek studiów


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/