betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8951)
    Artykuły i Czasopisma (6598)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (185)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35445)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

studia stacjonarne

typ: Struktura studiów

  

Kolekcja
studia II stopnia
Wydział Mechaniczny /Elementy tej kolekcji: 7


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ: Kierunek studiów

Transport
Typ: Kierunek studiów

Mechanika i Budowa Maszyn
Typ: Kierunek studiów

Inżynieria Materiałowa
Typ: Kierunek studiów

Inżynieria Biomedyczna
Typ: Kierunek studiów

Energetyka
Typ: Kierunek studiów

Automatyka i Robotyka
Typ: Kierunek studiów


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/