betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8979)
    Artykuły i Czasopisma (6598)
    Publikacje książkowe (466)
    Materiały konferencyjne (187)
    Prace dyplomowe (1708)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35478)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technologia chemiczna

typ: Kierunek studiów

  

Kolekcja
studia stacjonarne
studia I stopnia / Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej /Elementy tej kolekcji: 7


semestr VII
Typ: Semestr

semestr VI
Typ: Semestr

semestr V
Typ: Semestr

semestr IV
Typ: Semestr

semestr III
Typ: Semestr

semestr II
Typ: Semestr

semestr I
Typ: Semestr


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/