Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48142)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22116)
    Materiały konferencyjne (22528)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maczuga, Tomasz; Witkowska, Hanna

Krytyczny przegląd najczęściej stosowanych wzorów na transport rumowiska wleczonego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja z. 7-13(158)
Data wydania 1972
Język polski
Zakres stron 23-26
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Krytyczny przegląd najczęściej stosowanych wzorów na transport rumowiska wleczonego / Tomasz Maczuga, Hanna Witkowska // Czas. Tech., Bud. - 1972, z. 7-13(158), s. 23-26

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/