Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cisek, Jerzy; Mruk, Andrzej

Emission of toxic exhaust components of the engine A8C22 working in the locomotive SM-42 and supplied by the mixture RME with diesel fuel in the test F of the 2004/26/WE directive

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Emisja toksycznych składników spalin silnika A8C22 lokomotywy SM-42 zasilanego mieszaniną RME z olejem napędowyn na emisję w teście F dyrektywy 2004/26/WE
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Z. 4-M
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 9
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 23-33
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 33
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Emission of toxic exhaust components of the engine A8C22 working in the locomotive SM-42 and supplied by the mixture RME with diesel fuel in the test F of the 2004/26/WE directive = Emisja toksycznych ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biofuels, RME, FAME, diesel engine, exhaust gases emission, ecology

biopaliwa, RME, FAME, silnik z zapłonem samoczynnym, toksyczność spalin, ekologia
Abstrakt
The paper presents the analysis of results of the investigation on exhaust gas toxicity for 4 fuels supplying the engine a8C22 of the diesel locomotive SM42-2331: diesel fuel – ON, 40, 50 and 50% (with ... więcej

W artykule przedstawiono analizę wyników badań toksyczności spalin 4 paliw zasilających silnik a8C22 lokomotywy spalinowej SM42-2331: olej napędowy – ON, 40, 50 i 50% (z pakietem specjalnych dodatków) ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/