Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1203
poprzednie
1 ... 5152535455565758596061
następne

Sołkowski, Tadeusz
Badania specjalnych procesów wykrawania w celu polepszenia jakości technologicznej wyrobów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Domski, Jerzy
Konsolidacja podłoża sprężystego w płaskim stanie odkształcenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Grabacki, Jan
Koncentracja naprężeń w zginanych dźwigarach pełnościennych w świetle teorii sprężystości : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Obuchowicz, Brunon
Deformacje pionowe toru kolejowego pod wpływem obciążeń ruchem kolejowym : optymalizacja cykli remontowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Kawecki, Janusz
Analiza drgań własnych wysokich budynków z uwzględnieniem różnych warunków ich pracy : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Kołton, Adam
Probabilistyczne modele oceny wydajności maszyn budowlanych i ich zespołów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Bartkowicz, Tadeusz
Problemy zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli rozbudowywanych w warunkach ciągłego zanieczyszczenia atmosfery : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Czech, Ludmiła
Rzuty prostoliniowe ortogonalnie związane z rzutem środkowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Maciejewski, Maciej
Określenie charakterystyk hydraulicznych studni o drenach promienistych założonej pod dnem rzeki lub zbiornika : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Sadowska, Agnieszka
Ocena przydatności wybranych tworzyw niemetalowych na wstawki cierne hamulców pojazdów szynowych w świetle badań laboratoryjnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Kubisz, Antoni
Efekty cieplne towarzyszące deformacjom mechanicznym gumy stosowanej na opony samochodowe : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Radziewanowski, Zbigniew
Problemy projektowania architektonicznego i lokalizacji schronisk górskich na obszarze polskich Karpat : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Makowski, Maciej
Optymalizacja belek na podłożu sprężystym jako problem teorii sterowania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Gleń, Włodzimierz
O zależnościach między elastycznością użytkową a systemem konstrukcyjno-budowlanym w architekturze mieszkaniowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Stachowicz, Antoni
Kształtowanie cięgnowych dźwigarów powierzchniowych w aspekcie konstrukcyjnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Jaskólski, Jerzy
Wpływ dwufazowego wtrysku paliwa na przebieg spalania w silniku wysokoprężnym zasilanym benzyną : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Zieliński, Maciej
Wpływ usytuowania mieszadła na pracę zmieszania cieczy : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Kułakowska-Bojęś, Ewa
Wielkoprzestrzenne elementy prefabrykowane w kształtowaniu budynków mieszkalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Ryś, Jan
Teoria plastycznego roztłaczania rur w ściankach sitowych z uwzględnieniem wzmocnienia materiału : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Siepak, Jerzy
Wpływ austenitu szczątkowego na zużycie nawęglonych bieżni łożysk świdrów gryzowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971

poprzednie
1 ... 5152535455565758596061
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/