Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43350)
    Książki (7123)
    Artykuły i czasopisma (19147)
    Materiały konferencyjne (15664)
    Rozprawy doktorskie (1150)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (89)
Inne bazy bibliograficzne (14660)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2093)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2575
poprzednie
1 ... 124125126127128129

Kokosiński, Zbigniew
A survey of recent results in the design of interconnection networks for multiprocessor systems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1988
Knapczyk, Józef; Kuranowski, Aleksander; Struski, Józef
Analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych mechanizmów prowadzenia kół na stateczność i kierowalność samochodu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1988
Knapczyk, Józef; Kuranowski, Aleksander; Struski, Józef
The effects of wheel guidance elasticity and tire cornering characteristics on vehicle handling
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1988
Jolanta Szadkowska-Skrzypiciel
Model bezkolizyjnego systemu transportowego ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1988
Jerzy Cyklis
Algorytm symulacji ESP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1988
Lech Jamroż
Przybliżony algorytm dla minimaksowego zagadnienia szeregowania operacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1988
Kokosiński, Zbigniew
Analysis of the Sarje method for minimization of multiple-output switching circuits
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1987
Piechnik, Stefan; Zaborski, Adam
Analiza wpływu stanu naprężenia na kinetykę korozji betonu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1987
Knapczyk, Józef; Kuranowski, Aleksander
Analysis of the stiffness characteristics of the MacPherson suspension taking silentblocks flexibility into cosideration
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1986
Łopata, Stanisław
Badanie warunków pracy II stopnia przegrzewacza pary kotła OPG-220 przed i po modernizacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1986
W. Chmielowski; W. Indyk
Reservoir intakes working for one water supply system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1985
W. Chmielowski; P. Mizgalewicz
Collaboration between a dispatcher and a computer during reservoir control for a stochastic forecast of inflows
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1984
Piec, P.
Öngerjesztett rezgések, valamint a vasúti kerékabroncs és a féktuskó közötti surlódási tényezöre gyakorolt hatásának fékpadi vizsgálata
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1983
Ligęza, Wiesław; Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy
Stateczność lokalna tarcz trójwarstwowych o okładzinach betonowych i podatnym rdzeniu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1980
Krzyś, Wiesław; Stodulski, Marek; Trojnacki, Andrzej
Analiza procesu formowania i wyniki badań wielowarstwowego zbiornika roztłaczanego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1975

poprzednie
1 ... 124125126127128129

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/