Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Butscher, Józef Roman

Wpływ jakości wykonania na uzyskiwania, efektywność produkcji budowlanej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu The efect of performance quality upon the actual value of the building production
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła XXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty. T. 3, Cz. 4, 5, Materiały budowlane i fizyka budowli. Technologia i organizacja budownictwa
Redaktor źródła W. Jankowiak et al.
Miejsce wydania Poznań, Kraków
Wydawca Wydaw. PPozn.
Data wydania 1983
Język polski
Zakres stron 177-182
Bibliografia (liczba pozycji) 1
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Nazwa konferencji XXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ jakości wykonania na uzyskiwania, efektywność produkcji budowlanej / Józef Roman Butscher // W: XXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/