Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (20914)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (101)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kawecki, Janusz; Kowalska-Koczwara, Alicja; Stypuła, Krzysztof

Rozwój ujęcia wpływu drgań na ludzi w budynkach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Development of a recognition of vibrations influence on the humans in the buildings
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 69, 12
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 654-657
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 657
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 630
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Rozwój ujęcia wpływu drgań na ludzi w budynkach / Janusz Kawecki, Alicja Kowalska-Koczwara, Krzysztof Stypuła // Inżynieria i Budownictwo. – 2013, R. 69, 12, s. 654-657 : rys., wykr. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
Słowa kluczowe drgania i wibracje w budownictwie, inżynieria sejsmiczna i parasejsmiczna, komfort wibracyjny ludzi w budynkach, wpływ drgań na ludzi w budynkach
Abstrakt
Profesor Roman Ciesielski w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku podjął badania nad opracowaniem kryteriów i zasad oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach w ujęciu przydatnym dla budownictwa. ... więcej

Professor Roman Ciesielski in the sixties made a research on the development of criteria and rules for assessing the impact of vibration on people in buildings in terms suitable for civil engineering. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/