Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43794)
    Książki (7161)
    Artykuły i czasopisma (19424)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łapuszek, Marta

Wpływ czynników antropogenicznych na równowagę koryt dopływów górnej Wisły

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The impact of anthropogenic factors on the riverbed balance of the upper Vistula tributaries
Seria/Czasopismo Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Numeracja T. 13, Z. 1 (41)
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 75-88
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 87
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1642-8145
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ czynników antropogenicznych na równowagę koryt dopływów górnej Wisły / Marta Łapuszek // Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe erozja denna, regulacja techniczna

riverbed erosion, technical river training
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń zmian położenia dna koryt rzek na wybranych dopływach górnej Wisły. Badaniami objęto dwa profile wodowskazowe na rzece Dunajec i dwa na rzece San oraz jeden ... więcej

The paper presents calculated changes in the riverbed course of selected tributaries of the Upper Vistula River. The studies were carried out in two gauging stations of the Dunajec River, two gauging stations ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej [Ś-1]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/