Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47872)
    Książki (7416)
    Artykuły i czasopisma (22005)
    Materiały konferencyjne (22623)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Balcerzak, Wojciech; Broniewska, Kazimiera; Zymon, Wiesław

Zastosowanie procesów sorpcji i utleniania do oczyszczania wody i ścieków w swietle ogólnych zasad technologicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Application desprocessus de sorption et l'oxydation pour épuration des eaux ainsi que des caux usées du point de vue des principes généraux de la technologie
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja R. 80, Z. 3-B (194), Nr 2
Data wydania 1976
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Język polski
Zakres stron 9-12
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 12
Bibliografia (liczba pozycji) 8
ISSN 0011-4561
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zastosowanie procesów sorpcji i utleniania do oczyszczania wody i ścieków w swietle ogólnych zasad technologicznych / Wojciech Balcerzak, Kazimiera Broniewska, Wiesław Zymon // Czasopismo Techniczne. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe efektywność procesu sorpcji i utleniania,oczyszczanie wody i ścieków

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/