Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43800)
    Książki (7161)
    Artykuły i czasopisma (19429)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Podraza, Zuzanna

Wpływ pH, temperatury i materii organicznej na emisję siarkowodoru ze ścieków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The influence of pH, temperature and organic matter for emission of hydrogen sulphide from sewage
Seria/Czasopismo Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Numeracja Nr 32
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 261-271
Bibliografia (na str.) 270-271
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz. s. 21, Summ. s. 42
ISSN 1732-0925
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Wpływ pH, temperatury i materii organicznej na emisję siarkowodoru ze ścieków / Zuzanna Podraza // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. – 2015, Nr 32, s. 261-271. – Bibliogr. 13 poz., Streszcz. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe siarkowodór, pH, temperatura, materia organiczna, korozja siarczanowa
Abstrakt
Korozja siarczanowa stanowi poważne zagrożenie dla trwałości systemów kanalizacyjnych. Naprawa zniszczeń wywołanych korozją pociąga za sobą wysokie koszty, które wzrastają wraz ze starzeniem ... więcej

Sulphate corrosion is a serious threat to the sustainability of sewage systems. The rectification of damaged caused by corrosion is very costly and increases with the age of infrastructure. The formation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/