Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Spławińska, Malwina; Woźniak, Krystian

Wpływ zmienności natężeń ruchu na ocenę uciążliwości hałasu drogowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Impact of traffic variability for assessment of annoyance of road noise
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja t. 33, z. 63, nr 1/2
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 315-322
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 322
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2300-8903
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.7862/rb.2016.90
Opis bibliograficzny
Wpływ zmienności natężeń ruchu na ocenę uciążliwości hałasu drogowego / Malwina Spławińska, Krystian Woźniak // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe poziom hałasu, ruch drogowy, wahania ruchu, pomiary ruchu

noise, traffic, traffic fluctuations, traffic measurement
Abstrakt
Czas przeprowadzania pomiarów wyrywkowych (okres w roku i dobie) determinuje dokładność szacowania poziomu hałasu. Dlatego też istnieje konieczność określenia ujednoliconych procedur wyznaczania ... więcej

Time of the conducting of measurements (various period in the year and the day) determines the accuracy of estimating the level of noise. Therefore there is a need to define of uniform procedures for determining ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/