Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49489)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22678)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Winnicki, Andrzej; Seręga, Szymon; Norys, Filip

Modelowanie efektów reakcji ASR – przypadek zapory typu grawitacyjnego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modelling of ASR reaction effects – case study of gravity dam
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja t. 33, z. 63, nr 1/2
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 49-61
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 60-61
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISSN 2300-8903
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.7862/rb.2016.60
Opis bibliograficzny
Modelowanie efektów reakcji ASR – przypadek zapory typu grawitacyjnego / Andrzej Winnicki, Szymon Seręga, Filip Norys // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ASR, reakcja alkalia-kruszywo, pełzanie betonu, betonowe konstrukcje hydrotechniczne

ASR, alkali-silica reaction, concrete creep, concrete hydrotechnical structures
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie pełzania betonu sprzężone z reakcją alkalia-krzemionka (ASR). W pierwszej części zaprezentowano opis kinetyki reakcji, następnie omówiono model pełzania bazujący ... więcej

Paper deals with creep effects being combined with alkali-silica reaction (ASR) in concrete. At first description of reaction kinetics is discussed, then the creep model is presented based on Model Code ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/