Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hodor, Katarzyna; Łakomy, Katarzyna

Sacrum krajobrazu, estetyzacja przestrzeni miejskiej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Landscape sacrum, aesthetisation of urban space
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 26
Data wydania 2016
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 201-212
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 211-212
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2391-7725
Uwagi Równolegle tekst pol., ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2016.26.D-04
Opis bibliograficzny
Sacrum krajobrazu, estetyzacja przestrzeni miejskiej = Landscape sacrum, aesthetisation of urban space / Katarzyna Hodor, Katarzyna Łakomy // Przestrzeń i Forma = Space & Form [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sacrum krajobrazu, genius loci, tożsamość miejsca, wartość krajobrazu

landscape sacrum, genius loci, identity of the place, landscape value
Abstrakt
Strefy sacrum występują z różnym nasileniem w strukturach urbanistycznych miast, są to miejsca szczególne. Zgodnie z definicją wiążą się one z kultem religijnym, symboliką, wyjątkowymi wydarzeniami ... więcej

Sacrum areas are present in city structures to different degree; they are special places. According to the definition they are connected with religious cult, symbolism, extraordinary events and customs. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/