Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łakomy, Katarzyna; Hodor, Katarzyna

O zmienności kryterium piękna na przykładzie wybranych krajobrazów przemysłowych i sakralnych (XVIII–XXI w.)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy About the changeability of the beauty criterion using selected industrial and sacral landscapes (18th-21st centuries)
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 26
Data wydania 2016
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 349-360
Liczba stron 11
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 359-360
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2391-7725
Uwagi Równolegle tekst pol., ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2016.26.E-1
Opis bibliograficzny
O zmienności kryterium piękna na przykładzie wybranych krajobrazów przemysłowych i sakralnych (XVIII–XXI w.) = About the changeability of the beauty criterion using selected industrial and sacral ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz przemysłowy, krajobraz sakralny, tradycja miejsca, wartość krajobrazu

industrial landscape, landscape values, place tradition, sacred landscape
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienia dotyczące zmieniających się kryteriów wartościowania krajobrazów w zależności od uwarunkowań, które je kształtowały w kolejnych epokach, od okresu przemysłowego ... więcej

This article undertakes the issue pertaining to the changing criteria of evaluating landscapes, depending on the conditions they were shaped by in subsequent epochs from the industrial period to the contemporary ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/