Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ozimek, Agnieszka

Cyfrowa analiza dopasowania kolorystycznego nowych obiektów do istniejącego otoczenia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Digital analysis of new objects colour matching to the existing environment
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 26
Data wydania 2016
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 271-283
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 282
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1895-3247
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2016.26.D-09
Opis bibliograficzny
Cyfrowa analiza dopasowania kolorystycznego nowych obiektów do istniejącego otoczenia = Digital analysis of new objects colour matching to the existing environment / Agnieszka Ozimek // Space & Form ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analizy cyfrowe, analiza kolorystyczna, ochrona krajobrazu, wskaźniki liczbowe, wspomaganie decyzji

colour analysis, digital analyses, landscape protection, numerical indicators, supporting of decision-making
Abstrakt
W krajobrazie o wysokich walorach widokowych zachodzi konieczność wprowadzenia restrykcji dotyczących nowych inwestycji. Jeżeli cechuje się on wysoką jakością architektury, projektowane obiekty ... więcej

In the landscape of high visual values there is a need of restrictions concerning new investments. If the architecture is evaluated high, the new objects should not change the character of the surroundings. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/