Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43764)
    Książki (7157)
    Artykuły i czasopisma (19403)
    Materiały konferencyjne (15776)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wassilkowska, Anna; Czaplicka, Anna; Polus, Michał

Imaging of aquatic organisms using variable-pressure SEM

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Obrazowanie organizmów wodnych za pomocą SEM ze zmienną próżnią
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Numeracja Iss. 1-Ś
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 11
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 157-170
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 168-170
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6336
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.4467/2353737XCT.16.205.5954
Opis bibliograficzny
Imaging of aquatic organisms using variable-pressure SEM = Obrazowanie organizmów wodnych za pomocą SEM ze zmienną próżnią / Anna Wassilkowska, Anna Czaplicka, Michał Polus // Technical Transactions. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe scanning electron microscope, biological material, preparation

elektronowy mikroskop skaningowy, materiał biologiczny, preparatyka
Abstrakt
Examples of the use of a scanning electron microscope (SEM) to study organic matter in variable vacuum (VP) were presented. The organisms growing in water (e.g. Chironomidae), carried by water/wastewater ... więcej

Przedstawiono przykłady wykorzystania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) do badań materii organicznej w warunkach zmiennej próżni (VP). Próbkami były organizmy rozwijające się w wodzie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 13
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/