Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43764)
    Książki (7157)
    Artykuły i czasopisma (19403)
    Materiały konferencyjne (15776)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech

Occurrence of antidepressants – from wastewater to drinking water

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Występowanie leków przeciwdepresyjnych – ze ścieków do wody uzdatnionej
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Numeracja Iss. 1-Ś
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 11
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 145-155
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 151-155
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6336
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.4467/2353737XCT.16.204.5953
Opis bibliograficzny
Occurrence of antidepressants – from wastewater to drinking water = Występowanie leków przeciwdepresyjnych – ze ścieków do wody uzdatnionej / Piotr Rezka, Wojciech Balcerzak // Technical Transactions. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI, wastewater, surface water, drinking water, sewage sludge

selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, ścieki, wody powierzchniowe, wody, woda do picia, osady ściekowe
Abstrakt
The article’s subject is the presence of antidepressants in the wastewater and aquatic environment. The basic characteristics of selected antidepressants were presented. A review of the literature on ... więcej

W artykule omówiono zagadnienie występowania leków przeciwdepresyjnych w ściekach i środowisku wodnym. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej występowania tych związków w ściekach surowych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 13

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/