Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47649)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21863)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Trojnacki, Andrzej; Życzkowski, Michał

Investigation of the Rabotnov-Shesterikov creep stability under general loading programs

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badanie stateczności pełzania Rabotnowa-szestterikowa przy ogólnych programach obciążenia
Seria/Czasopismo Engineering Transactions
Numeracja T. 24, Z. 2
Data wydania 1976
Język angielski
Zakres stron 253-265
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 264-265
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol., Rez.
ISSN 0867-888X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Investigation of the Rabotnov-Shesterikov creep stability under general loading programs / A. Trojnacki, M. Życzkowski // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie. – 1976, T. 24, Z. 2, s. 253-265 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe creep stability, Rabotnov-Shesterikov theory, general loading program, relaxation, critical time, boundary process, loading history

wyboczenie pełzające, teoria Rabotnowa-Szesterikowa, ogólny przypadek obciążenia, relaksacja, czas krytyczny, proces graniczny, historia obciążenia
Abstrakt
The purpose of the present paper is to analyze the critical state of a creeping column, for an arbitrary loading process prescribed either by stresses or by strains. Creep stability in the conditions of ... więcej

Celem niniejszej pracy jest analiza stanu krytycznego pełzającego pręta, w ogólnym przypadku procesu obciążania, danego w naprężeniach lub odkształceniach. Przeanalizowano wyboczenie pełzające ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/