Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43764)
    Książki (7157)
    Artykuły i czasopisma (19403)
    Materiały konferencyjne (15776)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baran-Gurgul, Katarzyna; Raczyński, Krzysztof

Dynamika występowania niżówek w rzekach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i górnego Wieprza. Cz. 2. Zmienność wieloletnia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Dynamics of low flows in mountain and upland rivers on example of Wisłoka and upper Wieprz rivers. P. 2. Multi-annual variability
Seria/Czasopismo Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Numeracja T. 17, Z. 1 (57)
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-17
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1642-8145
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Dynamika występowania niżówek w rzekach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i górnego Wieprza. Cz. 2. Zmienność wieloletnia / Katarzyna Baran-Gurgul, Krzysztof Raczyński // Woda–Środowisko–Obszary ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe autokorelacja, czas trwania niżówki, deficyt niżówki, metoda Pit Under Threshold, niżówka, test Manna-Kendalla

autocorrelation, low flow, low flow deficit, low flow duration, Mann–Kendall test, Pit Under Threshold
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest ocena częstości występowania niżówe k w rzekach położonych w otoczeniu środowiska przyrodniczego o różnym charakterze – w rzece górskiej, tj. Wisłoce i jej dopływach, ... więcej

The main goal of this study is to assess the long-term dynamics of low flows occurrence in catchments located in different environment conditions: mountain river: Wisłoka and its tributaries and upland ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 10

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej [Ś-1]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/