Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43794)
    Książki (7161)
    Artykuły i czasopisma (19424)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta

Zastosowanie modeli hipersprężystych w opisie materiału silikonowego wykorzystywanego na linery ortopedyczne poddanego obciążeniu z różną prędkością

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The application of hyperelastic models for the assessment of silicone material used for orthopedic liners under load at different speed
Seria/Czasopismo Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Numeracja T. 31, Nr 62
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 62-68
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 67-68
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1896-771X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zastosowanie modeli hipersprężystych w opisie materiału silikonowego wykorzystywanego na linery ortopedyczne poddanego obciążeniu z różną prędkością / Sylwia Łagan, Aneta Liber-Kneć // Modelowanie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe statyczna próba rozciągania, silikon ortopedyczny, hipersprężyste modele materiałowe

tensile test, orthopedic silicone, hyperelastic material models
Abstrakt
Przeprowadzono porównanie wyników modelowania właściwości hipersprężystych materiału silikonowego, wykorzystywanego na linery ortopedyczne. Próbki do badań wycięto z obszaru bliższego (mezjalny) ... więcej

Comparison of modeling results of hyperelastic properties of silicone material used for orthopedic liners was carried out. The test specimens were cut from the proximal (upper) area of silicone liner. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 8

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Mechaniki Stosowanej [M-1]
Wydział Mechaniczny [M]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/