Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43871)
    Książki (7167)
    Artykuły i czasopisma (19487)
    Materiały konferencyjne (15787)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bąk, Wojciech; Dulian, Piotr; Garbarz-Glos, Barbara; Żukowski, Witold; Kajtoch, Czesław

Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Dielectric properties of ceramic materials obtained on the basis of TiO2
Seria/Czasopismo Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Numeracja T. 69, Nr 4
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 370-373
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 373
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1505-1269
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2 / Wojciech Bąk, Piotr Dulian, Barbara Garbarz-Glos, Witold Żukowski, Czesław Kajtoch // Materiały Ceramiczne = Ceramic ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tlenek tytanu, domieszkowanie, właściwości dielektryczne

titanium oxide, doping, dielectric properties
Abstrakt
Domieszkowane jonami donorowymi (Nb5+, V5+) i akceptorowymi (In3+) próbki TiO2 (rutyl) otrzymano konwencjonalną metodą reakcji w stanie stałym. Strukturę badanych próbek scharakteryzowano przy pomocy ... więcej

Doped with donor (Nb5+, V5+) and acceptor (In3+) ions TiO2 (rutile) was obtained by the conventional solid state reaction method. The structure of the investigated samples was characterised by X-ray diffraction ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 8

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej [C-1]
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/